Zachodniopomorskie Magnolie EFS

Dodano przez: admin

12 grudnia 2011 r. 

„Województwo zachodniopomorskie od kilku lat nieprzerwanie znajduje się w czołówce regionów najlepiej i najefektywniej wykorzystujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwieńczeniem dotychczasowych wysiłków wszystkich instytucji w regionie zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 jest dzisiejsza uroczysta Gala „Zachodniopomorskie Magnolie EFS", zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na której witam Państwa bardzo serdecznie" - powiedziała na rozpoczęcie Joanna Osińska. Prowadząca przywitała zarząd województwa zachodniopomorskiego, radnych sejmiku, starostów, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli samorządu województwa, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, uczelni wyższych i innych instytucji, „ale przede wszystkim bardzo serdecznie witam projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bo to przecież dla nich jest dzisiejsze wydarzenie i to oni są głównymi jego bohaterami".

Oficjalnego ot warcia Gali dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W swym wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego hasłem przewodnim jest „Człowiek - najlepsza inwestycja". „Inwestujemy w coś, co jest największym dobrem - w człowieka" - powiedział Olgierd Geblewicz. „Inwestujemy w przedszkola, szkoły, organizujemy możliwość rozpoczęcia pracy dla osób bezrobotnych, pomagamy przedsiębiorcom, wzmacniając ich inwestycje w kapitał firm. Dzięki PO KL możliwe jest również łączenie biznesu ze światem nauki, co czyni nasze przedsiębiorstwa konkurencyjnymi i pozwala elastycznie reagować na zmiany" - dodał.
Marszałek podziękował dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Andrzejowi Przewodzie i wszystkim pracownikom WUP za skuteczne wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. Przypomniał wiadomość sprzed roku, kiedy to za sprawną realizację Programu nasz region dostał dodatkowe 54 mln euro.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Andrzej Przewoda - Przewodniczący Kapituły, przybliżył zebranym zasady i kryteria nominacji do „Zachodniopomorskich Magnolii EFS". Nominowanych do wyróżnienia zostało łącznie 21 projektodawców, zgłoszonych w siedmiu kategoriach. Zgłoszone zostały projekty, realizowane bądź zakończone w ostatnich czterech latach, które otrzymały dofinansowanie w ramach PO KL 2007 - 2013. Wstępnej selekcji dokonali pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. „Zastanawialiśmy się, jak zmierzyć sukces poszczególnych projektów, które są tak naprawdę niemierzalne, bo przecież nieporównywalne" - powiedział dyrektor Przewoda.

„Za główne kryterium przyjęliśmy wpływ danego projektu na region - dodał. W ten sposób powstała lista nominowanych, spośród których ścisłą siódemkę - laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS", wybrała Komisja oceniająca, złożona z przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Gdyby można było przyznać Magnolie wszystkim zgłoszonym instytucjom, to wszystkie otrzymałyby to wyróżnienie, bowiem każdy z zaprezentowanych projektów w równej mierze zasługuje na uznanie i najwyższy szacunek - powiedział Andrzej Przewoda.

„Niezwykle serdecznie chciałbym podziękować swoim pracownikom - wicederektor ds. EFS Katarzynie Brzychcy oraz wszystkim wydziałom zaangażowanym we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" - dodał dyrektor WUP. „Dziękuję za cztery lata intensywnej pracy i mam nadzieję, że za chwilę zobaczymy tego najlepsze efekty".

Po przemówieniu Marszałka i Dyrektora WUP rozpoczęła się prezentacja wszystkich nominowanych instytucji. W poszczególnych kategoriach statuetki wręczali laureatom: Magdalena Kochan - Posłanka na Sejm RP, Aleksandra Dmitruk - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Pierwszym laureatem w kategorii „Projektodawca PO KL" został Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu. Urząd zrealizował i wciąż realizuje wiele projektów unijnych. Wśród nich warto wyróżnić projekty: „Szkolenie - praktyka - zatrudnienie" i „Równe szanse na rynku pracy", dzięki którym od 2008 roku własną firmę założyło lub podjęło pracę blisko 700 osób. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest pomysł na projekt, dobra organizacja i realizowanie go zgodnie z harmonogramem i założeniami. Dyrektor Wanda Grochowska - Skonieczna odbierając statuetkę powiedziała ze wzruszeniem: „To ogromna satysfakcja być już nominowanym do „Zachodniopomorskich Magnolii EFS", a co dopiero otrzymać i to pierwszą Magnolię! Bardzo dziękuję, to ogromne wyróżnienie!"

W kategorii „Mały grant PO KL" statuetkę Magnolii otrzymała Gmina Dobra (Szczecińska) za projekt „Metamorfozy". 10 kobiet - mieszkanek wsi Stolec, Łęgi i Rzędziny, samotnie wychowujących dzieci i długotrwale bezrobotnych, które Gmina Dobra objęła swym projektem, przeszło przemianę wizualną, społeczną i zawodową. Panie uczestniczyły w szkoleniach z zakresu rozwoju zawodowego, poznały techniki skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, autoprezentacji, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Odbyły również spotkania ze specjalistami od kreowania wizerunku. Na zakończenie projektu została zorganizowana sesja zdjęciowa i wykonano portfolio dla każdej z pań. Aż dziewięć z dziesięciu uczestniczek projektu znalazło pracę lub założyło własną firmę.

Magdalena Kochan ogłaszając laureata powiedziała, że piękne Zachodniopomorskie Magnolie wiążą się z wiosną, a więc i nadzieją. „ 9 na 10 pań otrzymało dzięki temu projektowi pracę - to jest dawanie nadziei na przyszłość. Gratuluję! Brawo!"
„Bardzo dziękuję za tę piękna statuetkę Magnolii" - powiedziała wójt Gminy Dobra - Teresa Dera. „Myślę, że tu powinna być z nami pani koordynator projektu i odebrać nagrodę, bo to głównie ona była zaangażowana w realizację tego projektu. Oczywiście projekt podobał się wszystkim uczestnikom. Bardzo dziękuję również Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie za pomoc, gdyż często pytaliśmy o radę, by móc profesjonalnie ten projekt przeprowadzić. Często chcieliśmy wiedzieć więcej niż to, co zapisane w dokumentacji. Dlatego jeszcze raz wszystkim dziękuję za wsparcie i pomoc w realizacji tego projektu".

Statuetki w kategorii „Ambasador osoby niepełnosprawnej" trafiły ex aequo do Kół w Szczecinie i Stargardzie Szcz. Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Koło w Szczecinie przygotowuje w ramach projektu Zakład Aktywności Zawodowej- partner osoby niepełnosprawnej w integracji, który powstanie na terenie Gminy Dobra. Zatrudnione w nim będą osoby niepełnosprawne z terenu gmin: Szczecin, Dobra, Nowe Warpno, Kołbaskowo i Police. Już teraz osiemdziesięciu niepełnosprawnych objętych projektem od kilku miesięcy uczęszcza na szkolenia i odbywa praktyki zawodowe.

Koło w Stargardzie Szcz. realizuje projekt, dzięki któremu 120-stu niepełnosprawnych skorzystało z możliwości uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Były to głównie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wykształceniem zawodowym lub niższym, uzyskanym w szkołach specjalnych. W ramach projektu utworzono Centrum Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, świadczące usługi doradcze. Uczestnicy projektu odbyli liczne szkolenia między innymi z samokontroli i samooceny, wytrwałości w doprowadzaniu pracy do końca i odpowiedzialności w pracy. Część z nich pracuje w Centralnej Kuchni - stargardzkim zakładzie aktywności zawodowej, a część podjęła pracę w firmach poza zakładem.

Barbara Jaskierska - Przewodnicząca Zarządu PSOUU Koło w Szczecinie odbierając wyróżnienie podziękowała szczególnie swojemu zespołowi - panu Adrianowi Guranowskiemu za realizację projektu oraz pani Marii Kurek, która była za niego odpowiedzialna merytorycznie. „Cieszę się, że 80ciu plus trzy jako wartość dodana, gdyż już kończymy ten projekt, osób z niepełnosprawnością intelektualną rzeczywiście mogły pokazać swoje umiejętności i swoją wielką chęć do pracy w podmiotach gospodarczych. Dziękuję wszystkim za to, że wierzycie w nas".
Kazimierz Nowicki ze Stargardu Szczecińskiego wyraził w imieniu Zarządu Koła serdeczne podziękowanie „za tak znaczące wyróżnienie". „Muszę tu wspomnieć o osobie, która od ponad 20stu lat zajmuje się sprawami Koła, sprawami osób niepełnosprawnych intelektualnie - o panu Kazimierzu Kubickim. Niestety, dzisiaj osobiście nie mógł on przybyć, gdyż mamy akurat drugą uroczystość - Koło otwiera ośrodek rehabilitacji społecznej i zawodowej. W imieniu całego zarządu jeszcze raz serdecznie dziękuję!"
Zachodniopomorska Magnolia w kategorii „Innowator PO KL" trafiła do Fundacji Drabina Rozwoju za projekt „Grajki - pomagajki", skierowany do wychowanków zachodniopomorskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jest to innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem, będąca połączeniem bajkoterapii oraz nowoczesnych technologii. W ramach projektu powstaje gra komputerowa. Bohater gry przeżywa różne emocje, które są wynikiem jego obecnej sytuacji życiowej. Przechodząc przez kolejne etapy gry, uczy się radzić sobie z problemami oraz poszukiwać rozwiązań.

Wyróżnienie w kategorii „Profesjonalista PO KL" otrzymało Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA Sp. z o. o., które od lat niezwykle profesjonalnie i efektywnie realizuje projekty w ramach PO KL. W ostatnim czasie firma ta z sukcesem zrealizowała 2 projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów techników informatycznych i klas informatycznych w technikach. W ramach tych projektów 180 uczniów odbyło specjalistyczne szkolenia, kursy i warsztaty. Projekty „Nauka dla przyszłości" i „Od umiejętności do sukcesu edukacyjnego, zawodowego i osobistego" pozwoliły objąć 200 uczniów gminy - miasto Koszalin dodatkowymi zajęciami z technologii informatycznej i komunikacyjnej oraz opieką doradczą i psychologiczną, natomiast 287 uczniów powiatu koszalińskiego miało szansę na zwiększenie wiedzy z zakresu IT i języków obcych.
Aleksandra Dmitruk z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przed wyczytaniem laureata podkreśliła, że napisać dobry projekt nie jest łatwo, ale dobrze go zrealizować i rozliczyć jest o wiele trudniej. Statuetkę w imieniu Przedsiębiorstwa AYA odebrała Małgorzata Piotrowska.

Spośród nominowanych w kategorii „Inwestycje w kadry" laureatem została firma Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. za projekt „Fabryka doskonałości". By być liderem na rynku, trzeba mieć kadrę na najwyższym poziomie. Ten najwyższy poziom firmie z Barlinka zapewniają szkolenia, które odbyło ponad 200 osób zatrudnionych w spółce, w tym kadra kierownicza, specjaliści i koordynatorzy oraz mistrzowie. Tematyka szkoleń została opracowana tak, by odzwierciedlała potrzeby pracowników i umożliwiła im rozwój oraz ciągłe podnoszenie kompetencji, niezbędnych do realizacji celów biznesowych. Projekt wpisuje się w cel wzrostu innowacyjności województwa i efektywności gospodarki przez poprawę wydajności pracy oraz budowę otwartej i konkurencyjnej społeczności.

Statuetkę w siódmej kategorii „Partnerstwo PO KL" otrzymało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Koszalina, które w partnerstwie z 8 gminami z powiatu koszalińskiego wyciągnęło pomocną dłoń do ponad tysiąca mieszkańców powiatu, realizując projekt systemowy „Pomocna dłoń plus". Uczestniczyły w nim osoby, które korzystają z pomocy społecznej, niepełnosprawni, wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych. Uczestnicy projektu po licznych kursach, warsztatach, spotkaniach integracyjnych czy nawet konsultacjach z wizażystą - podjęli dalsze kształcenie. Usamodzielniono również 18-stu wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. W ramach projektu zorganizowano kursy prawa jazdy, grafiki komputerowej, kursy księgowe i florystyczne oraz zakupiono komputer ze specjalistyczną klawiaturą dla jednego z niepełnosprawnych uczestników projektu.

Dyrektor PCPR z Koszalina Mirosława Zielony, odbierając wyróżnienie, słowa podziękowania skierowała pod adresem osób realizujących projekt, zwłaszcza pani Elżbiety Ałtyn, która była jego koordynatorem. Dyrektor Zielony przyznała jednocześnie, że bardzo ważne w realizacji projektów jest stanowisko i życzliwość lokalnych władz, bez których takie działania nie byłyby możliwe.

Niespodzianką Gali była nagroda specjalna - statuetka w kategorii „Twarz PO KL", którą otrzymała właśnie Elżbieta Ałtyn - zastępca kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie. Pani Ałtyn od blisko czterech lat współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie jako kierownik projektów unijnych. W sposób znaczący promuje i wdraża działania w obszarze pomocy społecznej, współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest nie tylko inicjatorem działań projektowych, ale także zmian w dokumentach programowych. Swym doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Wielokrotnie nagradzana za poświęcenie w pracy na rzecz innych, w 2010 r. odznaczona została przez władze samorządowe województwa Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.

Statuetkę „Twarz PO KL" wręczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda, mówiąc, że Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest przedsięwzięciem skierowanym do ludzi, które w olbrzymim stopniu zależy również od ludzi zajmujących się nim. „Szukaliśmy osoby, w największym stopniu utożsamiającej i prezentującej wszystkie idee, które przyświecają działalności na rzecz innych. Osoby, która w swym działaniu prezentuje olbrzymie zaangażowanie i wkład często większy, niż wynikało by to wprost z zapisanych w projekcie założeń. Najserdeczniejsze gratulacje!"
„Wiedziałam, że powinnam tu dzisiaj przyjechać" - powiedziała Elżbieta Ałtyn odbierając statuetkę. „Choć to była niespodzianka, tym bardziej jest mi miło. Czy twarz PO KL, to moja twarz? Chciałabym powiedzieć tak, bo to jest coś, co robię przez wiele ostatnich lat" - przyznała. „Wyciągam tę „Pomocną dłoń plus", w której jestem kierownikiem projektu i bardzo się cieszę". Elżbieta Ałtyn dziękowała dyrektor koszalińskiego PCPR Mirosławie Zielony, która „pozwoliła rozwinąć jej skrzydła" oraz naczelnik wydziału WUP Ewie Puszkiewicz i „jej fantastycznemu zespołowi". „To ludzie, dzięki którym te skrzydła pozwoliły mi odfrunąć. Dziękuję bardzo".

Materiały o wszystkich nominowanych w 2011 roku instytucjach i ich projektach zaprezentowane zostaną w najbliższym czasie w Telewizji Polskiej Oddział Szczecin oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Zapraszamy na kolejne „Zachodniopomorskie Magnolie EFS". Mamy nadzieję, że poznamy je już za rok!

 

  1. Projektodawca PO KL
  2. Mały grant PO KL
  3. Ambasador niepełnosprawnych
  4. Innowator PO KL
  5. Profesjonalista PO KL
  6. Inwestycje w kadry
  7. Partnerstwo PO KL


Wydział Promocji WUP
13 grudnia 2011 r.