Konferencja prasowa w Neubrandenburgu

Dodano przez: admin

W dniu 29 czerwca 2011 roku Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda wziął udział w polsko - niemieckiej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Agenturę Pracy Neubrandenburg. Ze strony niemieckiej w spotkaniu udział wzięli: Heiko Miraß, Dyrektor AA Neubrandenburg oraz dr Jürgen Radloff, Dyrektor Agentury Pracy w Stralsundzie.

Konferencja z przedstawicielami mediów niemieckich była przede wszystkim odpowiedzią na duże zainteresowanie w ostatnim czasie tematem pełnego dostępu, jaki z dniem 1 maja br. uzyskała Polska do niemieckiego rynku pracy i reakcją mieszkańców naszego regionu na to wydarzenie.

Panowie Miraß i Przewoda przedstawili uczestnikom spotkania pierwsze podsumowania dyżurów doradczych polsko niemieckiego punktu Eures, który od 10 maja br. w każdy wtorek w siedzibie WUP Szczecin świadczy usługi informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem pracy czy nauki w Niemczech oraz warunkami życia w tym kraju.

Jak wynika z danych spośród blisko 330 osób, które skorzystały dotychczas z bezpośrednich rozmów z niemieckim doradcą Eures, jedynie dwie na dzień dzisiejszy podjęły rzeczywiście pracę w Niemczech. Większość klientów punktu doradczego z uwagi na ograniczenia językowe zainteresowana była pracą sezonową, natomiast dla około 60 osób, które mogłyby od zaraz znaleźć zatrudnienie za naszą zachodnią granicą, oferty pracy w rejonie przygranicznym okazały się mało korzystne przede wszystkim pod względem finansowym.

W trakcie spotkania Andrzej Przewoda, Heiko Miraß i dr Jürgen Radloff podpisali list intencyjny, dotyczący deklaracji współpracy w celu usuwania barier mobilności zawodowej w rejonie przygranicznym Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego.

Dziennikarze uczestniczący w spotkaniu zainteresowani byli żywo rozwojem sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego na przestrzeni ostatnich pięciu lat, jak również bieżącą informacją i perspektywą na najbliższe lata.

Oprac. A. Garncarz