Ogólnopolski Tydzień Kariery 2011

Dodano przez: admin

OTK - Ogólnopolski Tydzień Kariery, jest corocznym działaniem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, mającym na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Adresatami i docelowymi uczestnikami Tygodnia są wszyscy, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, czy kariery. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów oraz osób dorosłych. Przedsięwzięcie zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest w całej Polsce:

w dniach 17 - 23 października br.

pod hasłem „Poradnictwo Kariery dla każdego Ucznia"

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podobnie jak w latach ubiegłych włączył się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na terenie województwa zachodniopomorskiego i zaplanował ciekawe spotkania informacyjne (dla uczniów szkół średnich, rodziców), warsztaty (planowania kariery zawodowej), spotkania indywidualne z doradcą zawodowym (badanie predyspozycji zawodowych), wystawy zawodoznawcze, a nawet kiermasz wyrobów ozdobnych, wykonanych przez młodzież niepełnosprawną. Spotkania odbędą się przede wszystkim w siedzibie WUP w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ale także w wybranych szkołach, do których dotrą, tak jak w roku ubiegłym - mobilni doradcy zawodowi.

Oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach OTK 2011

PONIEDZIAŁEK 17.10.2011 r.
Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół średnich "Młodzież bliżej rynku pracy"

na temat: rynku pracy, podejmowania decyzji zawodowych,usług urzędów pracy.
godz.: 8.30-10.30 i 11.00-13.00 (CIiPKZ Szczecin)

Indywidualne badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów: KZZ, WKP, BTUO, PerformanSe.
godz.: 8.00-14.00 (CIiPKZ Szczecin)

WTOREK 18.10.2011 r.
Kącik zawodoznawczy: stoisko z informacjami o zawodach - filmy, ulotki; informacje o zasadach odbywania praktycznej nauki zawodu w Niemczech; oferta edukacyjna szkół.
godz.: 9.00-15.00 (CIiPKZ Szczecin)

Spotkanie informacyjne "Młodzież bliżej rynku pracy" - lekcja zawodoznawcza dla uczniów szkół średnich na temat: rynku pracy, podejmowania decyzji zawodowych - usług urzędów pracy (CIiPKZ Koszalin)

Mobilni doradcy zawodowi - spotkania informacyjne dla uczniów III klas szkół średnich lub kończących gimnazjum na temat: rynku pracy, wyboru dalszej drogi edukacyjno - zawodowej, preferencji zawodowych.
godz.: 8.00-15.00 (CIiPKZ Szczecin)

Indywidualne badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów: KZZ, WKP, BTUO, PerformanSe
godz. 8.00-11.00 i 8.00-14.00 (CIiPKZ Szczecin)

ŚRODA 19.10.2011 r.
Warsztaty Planowania Kariery - zajęcia praktyczne dla uczniów III klas szkół średnich.
godz.: 8.30-12.30 (CIiPKZ Szczecin)

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół średnich "Młodzież bliżej rynku pracy"
na temat: rynku pracy, podejmowania decyzji zawodowych, usług urzędów pracy, jak założyć własną firmę
godz.: 13.00-14.30 (CIiPKZ Szczecin i Koszalin)

Indywidualne badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów: KZZ, WKP, BTUO, PerformanSe
godz.: 8.00-12.00 i 12.00-15.00 (CIiPKZ Szczecin)

Kiermasz wyrobów ozdobnych wykonanych przez młodzież niepełnosprawną
godz.: 9.00-15.00 (CIiPKZ Szczecin)

CZWARTEK 20.10.2011 r.
Kącik zawodoznawczy: prezentacje zawodów z Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych: opiekun osób starszych, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domach Pomocy Społecznej, opiekunka środowiskowa, terapeuta zajęciowy, stoisko z informacjami o zawodach - filmy, ulotki.
godz.: 8.00-14.30 (CIiPKZ Szczecin)

Spotkanie informacyjne "Młodzież bliżej rynku pracy" lekcja zawodoznawcza dla uczniów II LO w Koszalinie na temat: rynku pracy, podejmowania decyzji zawodowych - usług urzędów pracy (CIiPKZ Koszalin)

Mobilni doradcy zawodowi - spotkania informacyjne kierowanie do uczniów III klas szkół średnich lub kończących gimnazjum na temat: rynku pracy, wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, predyspozycji zawodowych.
godz.: 8.00-14.30 (CIiPKZ Szczecin)

Indywidualne badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów: KZZ, WKP, BTUO, PerformanSe
godz.: 8.00-15.00 (CIiPKZ Szczecin)

 

PIĄTEK 21.10.2011 r.
Spotkanie informacyjne "Młodzież bliżej rynku pracy" dla uczniów szkół średnich na temat: rynku pracy, podejmowania decyzji zawodowych - usług urzędów pracy.
godz.: 8.30-10.30 i 12.00-14.00 (CIiPKZ Szczecin i Koszalin)

Indywidualne badania predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów: KZZ, WKP, PerformanSe
godz.: 8.00-14.30 (CIiPKZ Szczecin)

 

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Siedziba WUP: Filia WUP:
CIiPKZ                               CIiPKZ
ul. A. Mickiewicza 41   ul. Słowiańska 15a
70-383 Szczecin         75-846 Koszalin
tel. 91 42-56-126/123   tel. 94 344 50 50

e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl