Polsko – Niemiecki Punkt Doradczy EURES w WUP

Dodano przez: admin

W związku z pełnym otwarciem niemieckiego rynku pracy, które nastąpiło 1 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i niemiecka przygraniczna administracja pracy - Agentur für Arbeit w Neubrandenburgu, Stralsundzie i Pasewalku podjęły inicjatywę prowadzenia dla mieszkańców naszego regionu raz w tygodniu punktu informacyjnego w zakresie poszukiwania pracy, podejmowania nauki oraz warunków życia na terenie Niemiec.

10 maja br. otwarty został przez dyrekcję obu administracji pracy Polsko - Niemiecki Punkt Doradczy EURES. Na spotkaniu inaugurującym oficjalne rozpoczęcie prac Punktu obecny był dyrektor WUP Andrzej Przewoda oraz dyrektorzy niemieckich przygranicznych urzędów pracy Heiko Miraß i dr Jürgen Radloff, pracownicy obu administracji oraz pierwsi klienci. W ciągu całego dnia doradczego z informacji udzielanych przez niemieckich doradców Eures skorzystało łącznie blisko 60 osób.

Dyżur niemieckiego doradcy Eures będzie prowadzony w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (sala główna Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 15:00. Inicjatywa kontynuowana będzie tak długo, jak długo mieszkańcy naszego regionu będą potrzebowali pomocy w dostępie do informacji związanych z pracą, życiem i nauką na terenie Niemiec.

Rozmowy prowadzone są w zależności od potrzeby zarówno w języku niemieckim jak i polskim.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Przydatne linki:

Punkt Kontaktowo-Doradczy Euroregionu Pomerania