Konferencja „Całożyciowe doradztwo kariery - wyzwania i problemy”

Dodano przez: admin

„Całożyciowe doradztwo kariery - wyzwania i problemy" były przedmiotem konferencji, która odbyła się 7 października br. w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie. Konferencję z udziałem gościa honorowego - prof. dr Joachima Ertelta, współtwórcy systemu niemieckiego poradnictwa zawodowego, zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK).

Konferencja, której prelegentami były również tak ważne dla polskiego poradnictwa i doradztwa zawodowego osoby, jak prof. dr hab. Adam Biela z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Czesław Noworol z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Włodzimierz Trzeciak - wiceprezes Zarządu Krajowego NFDK z Warszawy, adresowana była przede wszystkim do doradców zawodowych instytucji rynku pracy, przedstawicieli oświaty oraz członków Narodowego Forum Doradztwa Kariery, ale także i jego sympatyków.

Spotkanie, które poprowadziła dr Regina Thurow - przewodnicząca Zachodniopomorskiego Forum Doradztwa Kariery, rozpoczął rektor WSH TWP w Szczecinie prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta, podkreślając , że całożyciowe doradztwo kariery jest w życiu człowieka, który chce być szczęśliwy, sprawą „arcyważną". Podobne słowa wypowiedziała również Renata Błasiak - Grudzień wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, stwierdzając, że „dobra praca to szczęśliwy człowiek, a szczęśliwy jest ten, kto wykonuje swoją pracę z pasją". Odnosząc się do tytułu konferencji dodała na zakończenie, że wyzwania pobudzają do działania, a problemy są po to, by je rozwiązywać.

Prof. Biela w swym wystąpieniu „Rola doradztwa kariery dla młodzieży w obszarze ekonomii społecznej" sporo miejsca poświęcił na omówienie 9- fazowej struktury podejmowania decyzji wyboru zawodu. Można było dowiedzieć się, co to takiego strefa najbliższego zainteresowania zawodami, na ile ważny jest kapitał zaufania i dlaczego alternatywą w doradztwie kariery jest przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna, niejednokrotnie tworzona również w warunkach ekstremalnych.

O całożyciowym doradztwie kariery w perspektywie rozwoju UE do roku 2020 mówił z kolei dr Czesław Noworol , wskazując, że uczenie się przez całe życie, nauczenie ludzi umiejętności zarządzania własną karierą jest z pewnością wyzwaniem dla mieszkańców Europy, a przede wszystkim dla doradców zawodowych. Dr Noworol omówił różne scenariusze rozwoju Europy do 2020 roku podkreślając, że powinien interesować nas wyłącznie scenariusz trwałego uzdrawiania, w którym ważne jest pielęgnowanie tradycji i silnych wartości chrześcijańskich, narodowych oraz rodzinnych. Zebrani mogli dowiedzieć się czym jest tzw. kariera bez granic, a także, co stanowi kluczową kompetencję dla uczenia się przez całe życie. Dr Noworol przypomniał również zebranym podstawowe cele Strategii Lizbońskiej oraz omówił bieżące wyzwania doradztwa kariery w obszarze edukacji.

Ciekawie o niemieckim systemie poradnictwa zawodowego w Niemczech oraz o współczesnych trendach w całożyciowym doradztwie kariery mówił honorowy gość konferencji - prof. dr Berndt -Joachim Ertelt z Uniwersytetu w Heidelbergu, współpracujący również od kilku lat z Instytutem Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prof. Ertelt mówił m.in., że ukończenie szkół w różnych krajach nie jest dzisiaj łatwo porównywalne. Trzeba wyznaczyć kryteria w Europie, dające możliwość porównania - powiedział. Prof. wskazał również, że ważne jest zdobywanie kompetencji na dwóch drogach: formalnej i nieformalnej.

Włodzimierz Trzeciak z kolei przedstawił Perspektywę działań Narodowego Forum Doradztwa Kariery we współpracy z pracodawcami, podkreślając przy tym znaczenie powstania Centrum Diagnozy, natomiast Marta Mróz z Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy (jednostki badawczej WUP Szczecin) omówiła badania ZORP, ukazując Współczesne doradztwo zawodowe w aspekcie kształcenia kadr gospodarki opartej na wiedzy.

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja dr Joanny Nawój - Połoczańskiej „Ku czemu doradzać? O projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych".

 Oprac. Agnieszka Garncarz

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.