Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Dodano przez: admin

Głównym celem jest upowszechnienie i promowanie idei ekonomii społecznej

Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest pomoc w dostępie na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest uzyskanie zatrudnienia i doprowadzenia do integracji społecznej

Dodano przez: admin

Celem projektu jest powstanie i funkcjonowanie 4 instytucji wsparcia ekonomii społecznej

Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej sołectwa Trzebież

Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest wzmacnianie i aktywizowanie społeczności lokalnej

Lokalny Animator Ekonomii Społecznej
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest przygotowanie lokalnych liderów do roli animatorów ekonomii społecznej na terenach wiejskich oraz zapewnienie wsparcia grupom zakładającym podmioty ekonomii społecznej.