Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Akademia Dobrego Rzemiosła
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu ADR jest zapewnienie nowych i podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji budowlanych w szczególności u osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach

Pracownik ochrony 45+ doświadczony i aktywny
Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące

Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności w procesie spawania metodą 135/136

Dodano przez: admin

Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej promocji i wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w województwie Zachodniopomorskim