Priorytet VIII

Czy w 2013 roku planowany jest konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w województwie zachodniopomorskim?

Proszę o informację gdzie mogę znaleźć informacje na temat Planu Działania z Priorytetu VIII PO KL na 2013 rok.

Jaka jest minimalna wartość projektu w ramach konkursu nr 1/8.1.3/12 ?

Czy osoba ubiegająca się o bezzwrotną dotację na działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 8.1.2 musi składać jakieś oświadczenia ?

Jaka jest minimalna wartość projektu w ramach konkursu nr 1/8.1.2/12 ?

Proszę o wyjaśnienie zapisu - osoba odchodząca z rolnictwa w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL?

Proszę o podanie definicji przedsiębiorcy w Poddziałaniu 8.1.1 POKL?

Jakie formy pomocy można uzyskać w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL?

Co to jest fotowoltaika?

Czy w ramach konkursu nr 1/8.1.1/12 projektodawca może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie?

Strona 1 z 6 stron  1 2 3 >  Ostatnia ›