Pytania ogólne

Wyjaśnienia limitu 240 godzin w projektach PO KL

Czy w przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej przed upływem 12 m-cy od daty jej założenia należy również stosować art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, który mówi m.in., że środki przekazywane są na Fundusz Pracy?

Czy studenci studiów dziennych mogą być objęci wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Czy w konkursie w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy grupą docelową mogą być uczniowie?

Jaka jest obecnie obowiązująca wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Jaki jest obecnie obowiązująca wersja Generatora Wniosków Płatniczych?

Stanowisko IZ POKL dotyczące przekazywania zaliczek przez beneficjentów Programu na realizację projektów objętych stawkami jednostkowymi.

Gdzie można znaleźć nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych–Edytor (8.6.1-generator off-line)

Gdzie znajdę dokument pt. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący w 2013 roku.

Co to jest Toolkit?

Strona 1 z 9 stron  1 2 3 >  Ostatnia ›