Priorytet VII

Proszę o informację czy projekt w ramach konkursu 1/7.2.1/13 nie może trwać dłużej jak do 30.06.2015 roku ?

Ile wniosków można złożyć w ramach konkursu z Działania 7.4 w 2013 roku?

Proszę o informację jaka jest wartość alokacji na Działanie 7.4 POKL w województwie zachodniopomorskim na 2013 rok.

Proszę o informację czy będą zmiany w Planie Działania z Priorytetu VII POKL na 2013 rok

Proszę o informację kiedy będą ogłoszone konkursy z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 POKL?

Proszę o wyjaśnienie pojęcia mniejszość etniczna ?

Proszę o informację jak mam zaplanować rozpoczęcie projektu dla osób niepełnosprawnych w Działaniu 7.4?

Proszę o informację jaki jest wymiar czasu obejmujący osobę niepełnosprawną wykonującą czynności na stażu lub praktyce zawodowej ?

Co oznacza skrót OWES?

Czy w ramach konkursu nr 1/7.2.2/12 stowarzyszenie może zatrudniać ekspertów zagranicznych?

Strona 1 z 5 stron  1 2 3 >  Ostatnia ›