Priorytet IX

Czy są już zatwierdzone Zasady przygotowywania , realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL?

Jaka jest wartość alokacji na Poddziałanie 9.1.1 PO KL w 2013 roku ?

Czy w ramach konkursu 1/9.2/13 uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodach kucharz, cukiernik stolarz zaliczają się do grupy docelowej w ramach Działania 9.2?

Proszę o informację kiedy będą wyniki konkursu nr 1/9.1.1/12.

Proszę o informację kiedy będą wyniki konkursu nr 1/9.5/12.

Czy w ramach konkursu nr 1/9.2/PWP/12 można rozpocząć realizację projektu we wrześniu 2013 r. ?

65. Czy szkoła może samodzielnie starać się o środki unijne z PO KL czy powinna we współpracy z gminą?

Czy w projekcie z Działania 9.5 PO KL trzeba wypełniać punkt 3.5 wniosku?

Jaka jest minimalna wartość projektu w ramach konkursu z Poddziałania 9.6.2 PO KL?

Czy w 2012 roku będzie zorganizowany w konkurs w ramach Działania 9.5 PO KL?

Strona 1 z 7 stron  1 2 3 >  Ostatnia ›