“Wolontariat na Pomorzu Zachodnim” - Debata

Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniu 1 grudnia 2015 r., odbyła się debata pt. "Wolontariat na Pomorzu Zachodnim", zorganizowana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie, której celem było pokazanie lokalnego wolontariatu, zaangażowania organizacji i instytucji państwowych w wolontariat oraz odpowiedź na pytanie dokąd zmierza wolontariat na Pomorzu Zachodnim oraz co sprawia, że studenci angażują się w wolontariat.


W pierwszej części debaty Pani Emilia Kowalska – Kierownik projektu OWES przywitała przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele lokalnych instytucji, m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Szczecin, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach, współorganizatorzy Przystanku Wolontariat, przedstawiciele organizacji pozarządowych i szkół, pracownicy naukowi, studenci oraz szczególnie wyróżniający się wolontariusze którzy otrzymali tytuł „Twarzy wolontariatu” i znaleźli się w galerii "Znane i nieznane oblicza wolontariatu", zlokalizowanej w holu głównym Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8.

Pani dr Anna Łukomska-Dziedzic - Kierownik merytoryczna OWES jako moderator wydarzeniaopowiedziała o idei Przystanku Wolontariat, konkursie na logo, zbliżających się wydarzeniach przystankowych oraz poszczególnych organizatorach i ich zaangażowaniu w wolontariat.

Następnie zaprezentowano sylwetki wyróżnionych osób, którym wręczono okolicznościowe podziękowania. Wśród wyróżnionych osób, zaangażowanych w wolontariat znaleźli się Monika Pyrek-Rokita, Przemysław Stańczyk Dorota Banach, Brygida Borecka,Beata Kłosowska-Szewc, Przemysław Landowski, Marika Pirveli, Justyna Pietrzak, Justyna Fedak-Białkowska Wojciech Woźniak, Łukasz Szełemej, Bartłomiej Ilcewicz , Fundacja Motywacja i Działanie, Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej, Stowarzyszenie EDUCARE, Stowarzyszenie SYNERGIA, Stowarzyszenie Jestem i Pomagam Szkolny Klub Wolontariusza z VII Liceum Ogólnokształcącego.

W kolejnej części debaty opowiedziano o wolontariacie w sektorze ekonomii społecznej, tj. czym jest ekonomia społeczna oraz jak wolontariusze angażują się w wolontariat w stowarzyszeniach, fundacjach i spółdzielniach socjalnych.

W holu głównym w trakcie trwania debaty dostępne było stoisko Punktu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na którym udzielane były informacje o Europejskim Funduszu Społecznym na lata 2014-2020. Prezentowane były także wydawnictwa dotyczące zrealizowanych projektów w ramach ekonomii społecznej ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Debata otwierała cykl wydarzeń w ramach "Przystanku Wolontariat" organizowanych w dniach 1-7 grudnia 2015 w Szczecinie i regionie o których można dowiedzieć się więcej na stronie www.tydzienaktywnosci.org