Nowe Centrum już działa!

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ma przyjemność poinformować o efektach projektu, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  „ RAZEM ŁATWIEJ – Koszaliński Program Wspierania Osób z zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie”, tj. uruchomieniu Centrum Informacyjno – Doradczego „MOST”.


Centrum rozpoczęło działalność w dniu 3 września 2015 roku. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby z ich otoczenia będą mogły korzystać z nieodpłatnych usług prawnika, psychologa oraz pracownika socjalnego. Centrum funkcjonować będzie do dnia 31 grudnia 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań”, przy ulicy Andersa 24 w Koszalinie. Dyżury poszczególnych specjalistów odbywać się będą raz w tygodniu:

Dyżury psychologa – poniedziałki w godzinach 16.00 – 20.00

Dyżury pracownika socjalnego – czwartki w godzinach 16.00 – 20.00

Dyżury prawnika – piątki w godzinach 15.00 – 19.00.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu pod nr tel. 94-316-03-48.

 

Spot promujący projekt "RAZEM ŁATWIEJ"