Poziom realizacji programów - stan na 24 stycznia 2016 r.

Dodano przez: Daniel Sawicki

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.


W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 538 umów o dofinansowanie na kwotę 403,0 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 286,5 mld zł, co stanowi 101,4 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 373,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 264,8 mld zł.