Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie.

Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniu 19 czerwca br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w Targach Aktywnych Form Pomocy, które odbyły się w Nowym Warpnie. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców i odwiedzających, chcących poznać działalność naszych regionalnych podmiotów ekonomii społecznej, takich jak spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje.

Przy stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczestnicy mogli dowiedzieć się jakimi zadaniami z zakresu polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Pracownicy  Biura Informacji i  Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, informowali o możliwościach wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz szansach dla młodych na rynku pracy w ramach ”Gwarancji dla młodzieży”. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej, wypracowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Szczególnie aktywną grupą odwiedzjących były dzieci, które z chęcią i zaangażowaniem uczestniczyły w zorganizowanych przez pracowników Biura konkursach wiedzy o UE, w których dodatkowo można było zdobyć wiele ciekawych nagród. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom Fundusze Europejskie zyskają jeszcze większe grono zwolenników, a liczba odwiedzając nas na wydarzeniu w kolejnych latach będzie stale rosła.