XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

W dniu 31 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XIV Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które odbyło się na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców chcących poznać działalność szczecińskich instytucji i organizacji pozarządowych.


Przy stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy odwiedzający  mogli dowiedzieć się jakimi zadaniami  w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Pytania zainteresowanych najczęściej dotyczyły dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących, działań dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy  Punktu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego, informowali o możliwościach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz szansach dla młodych na rynku pracy w ramach ”Gwarancji dla młodzieży”. Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktyk z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom Fundusze Europejskie pozyskają jeszcze więcej zainteresowanych, odwiedzając nas na imprezie w następnym roku.