Wskaźnik - Liczba bezrobotnych długotrwale i jej przeciętna dynamika

Bezrobotni długotrwale (powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) według stanu średniorocznego z kwartalnych badań Aktywności Ekonomicznej Ludności w wieku 15 lat i więcej (w tys. osób).

 

Liczba bezrobotnych długotrwale i jej przeciętna dynamika ogółem

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.