Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata

Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS. Udział pracujących niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w ludności niepełnosprawnej ogółem w tym samym wieku (%); wg BAEL, przeciętne w roku. Wskaźnik ten jest procentowym udziałem liczby osób niepełnosprawnych pracujących w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych o stopniu  orzeczenia innym niż znaczny stopień niepełnosprawności.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.