Wskaźnik udziału ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym

Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey.

         

(średni stan liczby osób  / średni stan liczby osób z wykształceniem wyższym) x 100%

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.