Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (S&E)

Udział absolwentów szkół wyższych na studiach pierwszego stopnia (zawodowych), magisterskich jednolitych oraz drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) z przyporządkowanych niektórych kierunków studiów i specjalności w ogólnej liczbie absolwentów.
 

(A / liczba absolwentów szkół wyższych ogółem) x 100%

 

 

gdzie:

A - absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych na kierunkach grupy kształcenia nauki biologiczne, fizyczne, matematyczno-statystyczne, informatyczne, inżynieryjno-techniczne, produkcja i przetwórstwo, architektura i budownictwo

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.