Wskaźnik udziału ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem średnim

Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u dotyczącymi badania Labour Force Survey.
            

(średni stan liczby osób / (A +B + C)) x 100%
 

gdzie:

A - średni stan liczby osób w wieku 15-64 lata z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym

B - średni stan liczby osób w wieku 15-64 lata z wykształceniem średnim ogólnokształcącym

C - średni stan liczby osób w wieku 15-64 lata z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.