Wskaźnik kształcenia ustawicznego dorosłych

Metodologia szacowania wskaźnika zgodna z zaleceniami EUROSTAT-u 
dotyczącymi badania Labour Force Survey, wskaźnik szacowany przez GUS jako udział osób w wieku 25-64 lata, uczących się i dokształcających w ludności ogółem w tej samej grupie wieku.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.