2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów za rok 2005 oraz I półrocze 2006 r.

Analiza danych wtórnych dla powiatów za rok 2005 oraz I półrocze 2006 r. - porównanie z innymi województwami.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w 2006 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie XI - XII 2006 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie IX - X 2006 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie VII - VIII 2006 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w I półroczu 2006 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie IV - V 2006 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie II - IV 2006 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie I - II 2006 r.