2007

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego w latach 1999-2006.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie I - II 2007 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie III - IV 2007 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w okresie V - VI 2007 r.

Rynek pracy w woj. zachodniopomorskim w 2007 r.

DIE KARTE DES WESTPOMMERSCHEN ARBEITMARKTES

Mapa zachodniopomorskiego rynku pracy cz.II.