2013

Analiza zakresu prowadzonej działalnosci przez agencje zatrudnienia w województwie zachodniopomrskim w 2012 r.​

Badanie mające na celu analizę funkcjonowania agencji zatrudnienia jako instytucji rynku pracy oraz zapoznanie się z formą współpracy pomiędzy agencjami a pozostałymi instytucjami rynku pracy.