2017

Problemy i potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych.

Badanie mające na celu dostarczenie informacji niezbędnych do zidentyfikowania potrzeb, perspektyw rozwojowych oraz problemów zachodniopomorskich przedsiębiorstw reprezentujących sektor turystyczny.

Osoby niepełnosprawne na zachodniopomorskim rynku pracy.

Badanie mające na celu ocenę sytuacji osób niepełnosprawnych na zachodniopomorskim rynku pracy. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ważnym zagadnieniem, zarówno pod względem społecznym jak i ekonomicznym. Uzyskanie odpowiedniego statusu społecznego przez osoby niepełnosprawne jest m.in. uwarunkowane posiadaniem przez nie zatrudnienia. Na to z kolei wpływ ma wiele czynników, takich jak, rodzaj schorzenia, bariery społeczne i architektoniczne.