2006

Analiza aktywności biznesowej wskaźnika przetrwania przedsiębiorstw.

Stan i prognoza rozwoju gospodarczego woj. zachodniopomorskiego - II półrocze 2006 r.