2020

Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących zachodniopomorski sektor ICT.

Celem badania było dostarczenie informacji dla instytucji realizujących cele rozwojowe zaplanowane dla województwa zachodniopomorskiego, przedsiębiorców, a także instytucji edukacyjnych kształcących w zawodach. Przeprowadzone badanie wpisuje się w aktywność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakresie pozyskiwania informacji o zachodniopomorskim rynku pracy. Stanowi ono także kontynuację cyklu badań sektorowych regionalnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów mających kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa. Propozycja problematyki badania oraz narzędzie badawcze zostały przygotowane przez Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

 

Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor stoczniowy.

Celem badania było dostarczenie informacji dla instytucji realizujących cele rozwojowe zaplanowane dla województwa, przedsiębiorców, a także instytucji edukacyjnych kształcących w zawodach. Przeprowadzone badanie wpisuje się w aktywność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakresie pozyskiwania informacji o zachodniopomorskim rynku pracy. Stanowi ono także kontynuację cyklu badań sektorowych regionalnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów mających kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa w kontekście jego regionalnych specjalizacji. Badanie zostało przeprowadzone z inicjatywy i na podstawie projektu przygotowanego przez Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.