2021

Badanie - Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy

Głównym celem przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie badania „Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy” było zdobycie informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki oraz położnej. Deficyt pracowników w zawodach medycznych w placówkach ochrony zdrowia jest sygnalizowany zarówno przez pracodawców, jak i ekspertów od wielu lat. Formułowane prognozy nie dają powodów do optymizmu. Niezwykle istotnym jest, aby instytucjom odpowiedzialnym za podejmowanie działań naprawczych dostarczyć wiedzy niezbędnej do skutecznego działania.

Tom 1

Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii pracodawców reprezentujących placówki ochrony zdrowia

Tom 2

Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych

Tom 3

Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo