2009

Obraz gospodarki województwa zachodniopomorskiego w świetle badań.

Oblicze młodego pokolenia; oczekiwania zawodowe młodzieży a rynek pracy.

Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego.