Kwalifikacje - kluczem do projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności w procesie spawania metodą 135/136

1. DANE OGÓLNE

Nazwa projektu Kwalifikacje - kluczem do projektu

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

2. PROJEKTODAWCA RADIUS S.J.

PATNERZY brak

3. CZAS TRWANIA PROJEKTU Od 1 kwietnia 2008 do 01 lipca 2009

4. CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności w procesie spawania metodą 135/136 pracowników firm z branży konstrukcji stalowych. Celem jest także wyrobienie nawyku dokształcania się, budowania świadomości o potrzebie rozwijania umiejętności oraz przygotowanie specjalistów z branży stalowej do wykonywania usług spawalniczych.

5. ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA)

Projekt jest adresowany do grupy 48 osób po 45 roku życia, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe z własnej inicjatywy. Warunkiem jest również posiadanie najwyżej wykształcenia średniego oraz zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim.

6. DZIAŁANIA

Rekrutacja

Karty zgłoszeń wypełnione przez uczestników, sprawdzane są pod kątem zgodności co do wymagań projektu. Z osobami, które się zakwalifikowały przeprowadza się rozmowę wstępną. Komisja rekrutacyjna, funkcjonująca w jednostce prowadzącej projekt, decyduje o przyjęciu kandydata.

Zadania (Najważniejsze elementy projektu)

 • Zajęcia przeprowadzane w dwóch blokach:
  1. Szkolenie teoretyczne (czas trwania 20 jednostek szkoleniowych)
  2. Szkolenie praktyczne (czas trwania 100 jednostek szkoleniowych)

7. REZULTATY

Rezultaty twarde

 • Przeprowadzenie 1 modułu szkoleń
 • Przeszkolenie 48 osób z grupy beneficjentów ostatecznych
 • Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 90% uczestników grupy (43 osoby)
 • Wydanie Certyfikatów Spawaczy dla osób, które zdały egzamin końcowy
 • Wydanie 48 Książeczek Spawaczy

Rezultaty miękkie

 • Podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności
 • Kształcenie świadomości społecznej
 • Podniesienie kompetencji pracowników
 • Podniesienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy spawaczy
 • Rozwój przedsiębiorstw poprzez rozwój, wzrost kwalifikacji kadry pracowników

8. KONTAKT www.radius.biz.pl