Wskaźnik - Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem (Polska=100)

Wskaźnik ten jest ilorazem przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w województwie i w Polsce (bez wynagrodzeń za granicą). Analizowane są dane średnioroczne.
 

(przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w GN w Polsce / przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w GN w województwie) x 100%

 

Wskaźnik - Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto ogółem (Polska=100)

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.