Wskaźnik obrotowości aktywów ogółem

Wskaźnik stanowi stosunek przychodów z całokształtu działalności obliczanych przez GUS do aktywów ogółem. Dane na dzień 31 XII bieżącego roku
 

(Aktywa ogółem w roku t / Przychody z całokształtu działalności w roku t) x 100%
 

gdzie:

aktywa ogółem - suma wartości brutto środków trwałych i wartości aktywów obrotowych

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.