Wskaźnik obciążenia ludnością przedprodukcyjną (Wprzed)


Procentowy udział liczby osób w wieku 0-14 lat  w liczbie ludności w wieku 15-59 lat (dla kobiet) i 15-64 lata (dla mężczyzn) na dzień 31 grudnia bieżącego roku.

 

(Liczba osób w wieku produkcyjnym / Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym) x 100%

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.