Wskaźnik obciążenia ludnością poprodukcyjną (Wpo)


Procentowy udział liczby osób w wieku 60 i więcej lat (dla kobiet) i 65 lat i więcej (dla mężczyzn) w liczbie ludności w wieku 15-59 lat (dla kobiet) i 15-64 lata (dla mężczyzn) na dzień 31 grudnia bieżącego roku. 
 

 

(Liczba osób w wieku produkcyjnym / Liczba osób w wieku poprodukcyjnym) x 100%
 

Wskaźnik obciążenia ludnością poprodukcyjną (Wpo)

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.