Pytania ogólne

Czy ewaluacja jest kosztem kwalifikowanym w projekcie POKL?

Jak liczyć liczbę miesięcy trwania projektu, w przypadku, gdy jego realizacja zostanie zaplanowana na czas pełnych miesięcy kalendarzowych?

Czy w roku 2011 przewidziane jest wsparcie w formie dodatków relokacyjnych?

Jaka będzie obowiązywała wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych w 2011 roku?

Gdzie mogę zapoznać sie z Planami Działań na 2011r?

Jaka jest wysokość odpisu amortyzacyjnego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki?

Jak należy ująć we wniosku o dofinansowanie liczbę uczestników, w przypadku gdy jedna osoba będzie uczestniczyła w więcej niż jednej formie wsparcia?

Gdzie mogę uzyskać pomoc przy przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu PO KL?

W jakich sytuacjach nie może zostać zawarte partnerstwo w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Czy Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie posiada publikacje dotyczące sytuacji na rynku pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego?

Strona 4 z 9 stron ‹ Pierwsza  < 2 3 4 5 6 >  Ostatnia ›