Priorytet VIII

Czy w roku 2012 będzie organizowany konkurs w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Jak należy rozumieć pojęcie zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach?

Czy w Poddziałaniu 8.1.3 PO KL wnioskodawcą może być organizacja zawodowa tj. Izba zawodowa pracowników.

Firma ma siedzibę w Szczecinie, oddziały w Gdańsku. Czy w szkoleniach w ramach konkursu nr 1/8.1.1/11 mogą wziąć udział pracownicy tej firmy z centrali i z oddziału w Gdańsku

Jakie działania mogą być realizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 i co mają na celu?

Czy wynagrodzenie pracowników przedsiębiorstw sprawujących opiekę nad pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni odbywającymi staż w tych przedsiębiorstwach wypłacane z projektu w ramach Poddz. 8.2.1 spowoduje, że zaistnieją przesłanki do wystąpienia pomocy publicznej?

Na czym polega sektor obsługi portów w ramach konkursu 1/8.1.1/11?

Czy zakup telefonu stacjonarnego o wartości 200 PLN będzie wydatkiem w ramach cross-financingu?

Czy wynagrodzenie Koordynatora szkoleń powinno się znaleźć w zadaniu „Realizacja szkoleń” czy w zadaniu „Zarządzanie projektem” w projekcie z Poddziałania 8.1.1?

Czy wynagrodzenie Koordynatora szkoleń powinno się znaleźć w zadaniu „Realizacja szkoleń” czy w zadaniu „Zarządzanie projektem” w projekcie z Poddziałania 8.1.1?

Strona 2 z 6 stron  < 1 2 3 4 >  Ostatnia ›