Kolejne wydanie E-biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 1/2013

Rok 2013 będzie kolejnym pracowitym okresem dla osób i instytucji zaangażowanych w realizację unijnych projektów. Członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego ocenią

Członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego ocenią 4 strategie wdrażania oraz 7 produktów finalnych wypracowanych w ramach aktualnie realizowanych projektów innowacyjnych, co oznacza, iż otrzymamy gotowe produkty przeznaczone do bezpośredniego użytkowania.

W tegorocznych numerach e-biuletynu zaprezentujemy Państwu projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej, realizowane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

Na początek zapraszamy do zapoznania się z projektami promującymi innowacyjne podejście do oferty kształcenia zawodowego. O tym jak zrodził się pomysł realizacji projektu, o produkcie finalnym oraz wyzwaniach związanych z realizacją projektu innowacyjnego opowiada Pani Jolanta Balicka, koordynator projektu ICT (B)usiness to(2) (E)ducatioan czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy, realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny oraz Pani Elżbieta Pilch z zespołu koordynującego projektem Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego. 
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na rolę procesu upowszechniania i mainstreamingu - bardzo istotny etap w projektach innowacyjnych. Proces ten polega na przekazaniu pełnej informacji o wypracowanych nowatorskich produktach - modelach. Należy zdać sobie sprawę, że ww. procesy są niezwykle istotne. Bez dotarcia do większej grupy osób, które potencjalnie mogą wykorzystywać innowacyjne narzędzia, mijamy się z ideą tych projektów. Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w roku 2012 przeprowadził szeroką akcję upowszechniającą, która miała na celu zainteresowanie potencjalnych użytkowników innowacjami społecznymi. Na kartach niniejszego biuletynu prezentujemy wiec wybrane działania zrealizowane w ubiegłym roku w ramach projektów innowacyjnych PO KL.

Zachęcamy do lektury.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.