2007

Pośrednictwo pracy i oferty pracy poza publicznymi służbami zatrudnienia w 2007 r.

 Efektywność aktywnych form przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia.

 Oferta szkoleniowa na zachodniopomorskim rynku pracy.

 Analiza sytuacji bezrobotnych w powiatach woj. zachodniopomorskiego - II półrocze 2007 r.

Analiza sytuacji przedsiębiorców w powiatach woj. zachodniopomorskiego.