2006

Wojewódzkie badanie osób bezrobotnych, pracujących i nieaktywnych zawodowo. 

Niepełnosprawni na rynku pracy​ woj. zachodniopomorskiego.

Profil pożądanego pracownika - badanie pracodawców.

Pośrednictwo pracy i oferty pracy poza publicznymi służbami zatrudnienia 2006 r.