2009

Sytuacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku.

Gminy województwa zachodniopomorskiego w świetle bezrobocia w latach 1999 - 2008.