2013

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego.​

Celem badania ankietowego było zebranie informacji i opinii przedstawicieli środowiska oświaty, dotyczących aktualnej sytuacji oraz potrzeb rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego, realizowanego w placówkach edukacyjnych.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.