2009

Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Za cel główny badania preferencji zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych uznano: zdiagnozowanie planów i preferencji edukacyjnych i zawodowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Osiągnięcie niniejszego celu możliwe stało się za sprawą realizacji następujących trzech celów szczegółowych:

  1. Rozpoznanie potrzeb informacyjnych w zakresie planów i preferencji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych poszcególnych grup instytucji powiązanych z rynkiem pracy.
  2. Rozpoznanie planów dotyczącyh dalszego kształcenia (w tym zwłaszcza kształcenia zawodowego) młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
  3. Analiza stopnia korzystania młodziezy ponadgimnazjalnej z usług doradztwa i poradnictwa zawodowego.

 

Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych.


Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza danych wtórnych obejmująca najważniejsze informacje dotyczące zachodniopomorskich gimnazjalistów, ich planów dalszego kształcenia, preferencji zawodowych oraz postaw i wiedzy na temat rynku pracy a także stopnia korzystania z doradztwa zawodowego.