2017

Postawy edukacyjne i zawodowe studentów kierunków inżynierskich na zachodniopomorskich uczelniach.​

Celem badania było poznanie postaw wobec rynku pracy oraz edukacji studentów kierunków inżynieryjnych studiujących na zachodniopomorskich uczelniach. Problematyka badania powiązana  jest m.in. z realizacją programu polityki rynku pracy samorządu województwa zachodniopomorskiego, z planami strategicznymi w zakresie rozwoju tzw. regionalnych specjalizacji, jak również z realizacją zadań wynikających z  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy​.

 

Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postaw wobec rynku pracy uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim.

Głównym celem przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie badania „Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim” było dostarczenie istotnych z perspektywy instytucji realizujących założenia regionalnej polityki rynku pracy informacji związanych z aktywnością edukacyjną i zawodową uczniów uczęszczających do zachodniopomorskich szkół zawodowych.