2011

Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim.​

Celem badania było opisanie, poznanie i zdiagnozowanie planów i preferencji edukacyjnych i zawodowych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ostatnich klas, rozpoznanie planów dotyczących dalszego kształcenia (w tym zwłaszcza kształcenia zawodowego, wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz wyboru uczelni) młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także zanalizowanie stopnia i zakresu korzystania młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z usług doradztwa i poradnictwa zawodowego.