2006

Szanse i aspiracje zawodowe młodzieży i studentów Koszalina i Szczecina. Analiza porównawcza.  

Edukacja a rynek pracy. Analiza kierunków kształcenia oraz aktywności zawodowej absolwentów szkół i uczelni.