Pytania ogólne

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez beneficjentów.

Czy każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma obowiązek stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych?

W jaki sposób należy rozliczać odpisy amortyzacyjne w ramach projektu?

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu należy wykazywać podatek Vat?

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu należy wykazywać podatek Vat?

Na jakiej zasadzie będzie kwalifikowany VAT?

Jakim rodzajem kosztu jest zabezpieczenie realizacji projektu: pośrednim czy bezpośrednim?

Czy upoważnienie do podpisania umowy o dofinansowanie musi być potwierdzone notarialnie?

Kiedy rozpoczyna się kwalifikowalność wydatków?

Na czym polega ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie?

Strona 8 z 9 stron ‹ Pierwsza  < 6 7 8 9 >