Pytania ogólne

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi kosmetyczne. Przez 2 lata płacę mniejszy ZUS. W 2010 roku kończy mi się ten okres i zacznę płacić ZUS w całości ok 850 zł. Czy mogę starać się o jakieś dofinansowanie do składek ZUS?

Jak prawidłowo w projektach, które będą ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konstruować rezultaty twarde i miękkie?

W jaki sposób i w jakiej formie przekazywane są środki finansowe przyznane na realizację projektu w ramach PO KL?

Jakiego rodzaju projekty mogą realizować przedsiębiorcy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim?

W jakiej sytuacji naliczane są odsetki do wniosku o płatność?

W jaki sposób należy oznaczać projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Czy we wniosku o dofinansowanie projektu należy umieścić informację, w jaki sposób projektodawca planuje przestrzegać zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach zarządzania projektem?

W oparciu o jakie dane powinna być stworzona analiza uwzględniająca społeczno-kulturowe warunkowania płci w przypadku, gdy projekt badawczy dopiero zakłada badanie ewentualnych nierówności płci w danym obszarze?

Dlaczego należy stosować standard minimum w projektach badawczych?

Czy należy opisać rezultaty projektu w przypadku projektów badawczych?

Strona 5 z 9 stron ‹ Pierwsza  < 3 4 5 6 7 >  Ostatnia ›