Priorytet VIII

Czy pomoc publiczna w projektach szkoleniowych otwartych, liczona jest tylko od zadania "szkolenie"?

Czy pomoc publiczna w projektach szkoleniowych otwartych, liczona jest tylko od zadania "szkolenie"?

W jakiej wysokości dofinansowany jest cross financing?

Czy wskaźnik "liczby pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym, w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia", jest obowiązujący również dla naszego projektu, pomimo tego, że nie zakładamy liczby tej grupy osób?

Czy firma planująca projekt szkoleń otwartych powinna mieć podpisane umowy o szkolenia z wszystkimi beneficjentami pomocy uczestniczącymi w projekcie przed rozpoczęciem projektu?

Strona 6 z 6 stron ‹ Pierwsza  < 4 5 6