Priorytet VII

ka jest definicja osoby niezatrudnionej (odbiorcy projektu konkursowego z Poddziałania 7.2.1.)? Czy osoba zarejestrowana w PUP jest też osobą niezatrudnioną- która spełnia warunki

Czy zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia jest obligatoryjny?

Czy kobieta znajdująca się na urlopie wychowawczym (a więc zatrudniona, ale nie otrzymująca wynagrodzenia) może zostać określona mianem: „pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji" w związku z ewentualnym spełnieniem warunku: „jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy"?

Strona 5 z 5 stron ‹ Pierwsza  < 3 4 5